Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2015

2opos
2opos
8064 baa4
Reposted fromverdantforce verdantforce viasober sober
2opos
9289 a78c
Reposted frommammut mammut viasober sober

December 30 2014

2opos
1. To, że ludzie nie kochają cię według twojego własnego wyobrażenia, nie znaczy, że nie kochają cię najlepiej jak umieją.
2. To, co mówisz o innych, dużo mówi o tobie, a nie o nich.
3. Masz w życiu dwie ręce - jedną, żeby pomagać sobie a drugą - żeby pomagać innym.
4. Szacunek do siebie to podstawa.
5. Jeśli stajesz przed trudnym wyborem - kierować się rozumem czy sercem? - to pamiętaj, aby zawsze przynajmniej dopuścić rozum do głosu.
6. Otaczaj się wszystkim, co pozytywne, a to wpłynie na ciebie tak samo - analogicznie ze wszystkim, co negatywne.
7. Podejmuj decyzje.
8. Nie uganiaj się za ludźmi, których nie obchodzisz.
9. Nienawiść to domena ludzi słabych.
Reposted fromtatianka tatianka viacynamon cynamon

December 29 2014

2opos
4186 65e7 500
Reposted fromveryhardtime veryhardtime vialexi lexi
2opos
Reposted fromoski oski viaikari ikari
2opos
Reposted fromangusiasty angusiasty viawandi wandi
2opos
7164 2a2a 500
Reposted fromrightmeeow rightmeeow viazjadlabymcie zjadlabymcie
5753 e49d

vicvondoombwhahaha:

You can’t convince me this raccoon isn’t elegantly playing the deepest sonata you’ll ever hear on a avant garde harp

Reposted frommaxmaybe maxmaybe viazjadlabymcie zjadlabymcie
2opos
1745 9837 500

December 27 2014

6956 a9e8 500
Reposted fromtron tron viasober sober

November 24 2014

7096 9a68
Reposted fromdmd0313 dmd0313 viasober sober

November 12 2014

2opos
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viamefir mefir

November 05 2014

4676 678c
Reposted fromRuisu-kun Ruisu-kun viasober sober

November 02 2014

2opos
Reposted fromsober sober
2opos
Reposted fromMysticen Mysticen viasober sober
2opos
Reposted fromsober sober

October 29 2014

5870 974a
Reposted fromstfn stfn viasober sober

October 23 2014

2opos

October 21 2014

2opos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl